Starf prests við Hallgrímsprestakall auglýst

26. maí
Fréttir

Biskup Íslands hefur birt auglýsingu um starf prests til þjónustu við Hallgrímsprestakall í Reykjavíkurprófastsdæmi Vestra. Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf 1. október 2023. Auglýsinguna má finna á vef þjóðkirkjunnar, Kirkjan.is

Um val á umsækjendum er vísað til starfsreglna kirkjuþings um ráðningu í prestsstörf nr. 17/2021-2022 og starfsreglna um presta nr. 39/2022-2023. 

Umsóknarfrestur er til 9. júní nk. 

Í auglýsingu biskups kemur eftirfarandi fram um Hallgrímsprestakall:

Prestakallið

Í Hallgrímkirkju starfar sjálfstætt og hugmyndaríkt fólk sem leggur áherslu á fjölbreytt og metnaðarfullt safnaðarstarf í samræmi við þarfir einstaklinga og fjölskyldna.

Alla daga ársins kemur fólk hundruðum saman í kirkjuna, heimafólk jafnt sem erlendir gestir. Hún þjónar nærumhverfi sínu sem sóknarkirkja en er einnig borgarkirkja með lifandi og þróttmiklu starfi, þar sem hefð og nýsköpun kallast á og kirkjutónlist er höfð í hávegum. Virkir þáttakendur í starfi Hallgrímskirkju eru af öllu höfuðborgarsvæðinu.

Starfinu fylgja viðbótarskyldur við önnur prestaköll í prófastsdæminu, önnur prófastsdæmi, sem og við Þjóðkirkjuna – biskupsstofu og önnur kirkjuleg stjórnvöld.

Allar gildar umsóknir fara til valnefndar sem fer yfir allar umsóknir og boðar umsækjendur til viðtals innan þriggja vikna frá lokum umsóknarfrests, sbr. 8. gr. Framangreindra starfsreglna um ráðningu í prestsstörf. Valnefnd skal ná samstöðu um einn umsækjenda en valið skal byggt á fyrirliggjandi þarfagreiningu og rökstutt á grundvelli hennar. Í framhaldinu ræður biskup viðkomandi í starfið, að því gefnu að hann telji niðurstöður valnefndar reistar á lögmætum sjónarmiðum. Valnefnd áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Eftirfarandi kemur fram um þarfagreiningu vegna starfs prests við Hallgrímskirkju:

Hallgrímsprestakall – þarfagreining

Alúð, ástríða og kærleikur eru leiðarljós í nýmótaðri stefnu Hallgrímskirkju. Kirkjan er þar skilgreind sem staður trúarlífs, íhugunar, upplifunar og samfélags.

Alla daga ársins kemur fólk hundruðum saman í kirkjuna, heimafólk jafnt sem erlendir gestir. Hún þjónar nærumhverfi sínu sem sóknarkirkja en er einnig borgarkirkja með lifandi og þróttmiklu starfi, þar sem hefð og nýsköpun kallast á og kirkjutónlist er höfð í hávegum. Virkir þáttakendur í starfi Hallgrímskirkju eru af öllu höfuðborgarsvæðinu.

Hallgrímskirkja er reist fyrir tilstuðlan Alþingis sem þjóðarhelgidómur og minningarkirkja um áhrifamesta sálmaskáld Íslendinga. Í vaxandi mæli er hún einnig alþjóðlegt torg menningar- og trúariðkunar, eitt helsta kennileiti höfuðborgarinnar og einn fjölsóttasti staður ferðafólks á Íslandi.

Hallgrímssókn nær í stórum dráttum frá Nauthólsvík í suðri til Sæbrautar í norðri og markast af Rauðarárstíg í austri og Bergstaðastræti í vestri. Íbúar á þessu svæði voru 10 694 þann 1. desember 2022 samkvæmt Þjóðskrá. Þar af voru 1258 undir 16 ára og 9436 16 ára og eldri. Greiðendur sóknargjalda í Hallgrímssókn voru 3 181 miðað við 1. desember síðastliðinn. Ný hverfi eru í uppbyggingu eins og Hlíðarendahverfið en önnur eru rótgróin. Það einkennir svæðið að mikið er um hótel og skammtímahúsnæði enda sýna kannanir að nær þriðjungur íbúa skiptir um heimilisfang á ári hverju.

Hallgrímssöfnuður vill starfrækja opna kirkju án aðgreiningar í miklu samstarfi við aðra söfnuði og menningarstofnanir. Framtíðarsýnin er sú að Hallgrímskirkja sé vettvangur fyrir umfjöllun og fræðslu um málefni sem snerta kjarna tilverunnar, önn hversdagsins og áskoranir samtímans.

Í Hallgrímkirkju starfar sjálfstætt og hugmyndaríkt fólk sem leggur áherslu á fjölbreytt og metnaðarfullt safnaðarstarf í samræmi við þarfir einstaklinga og fjölskyldna. Starfsfólk sem um ræðir eru auk prests: Sóknarprestur, framkvæmdastjóri, organisti, kórstjóri, verkefnisstjóri í fræðslu- og fjölskylduþjónustu, þrír fastráðnir kirkjuverðir, fimm kirkjuverðir í hlutastarfi og fimm umsjónaraðilar í barna- og unglingastarfi. Auk þess eru að jafnaði fjölmargir samstarfsaðilar og sjálfboðaliðar að störfum í kirkjunni.

Prestur í Hallgrímskirkju hefur til ráðstöfunar nýuppgerða skrifstofu og nýtur góðs af margvíslegri þjónustu sem haldið er uppi í kirkjunni og samstarfi við starfsfólk, sóknarnefnd og sjálfboðaliða. Gert er ráð fyrir að prestur starfi í samræmi við nýsamþykkta stefnumótun Hallgrímskirkju og samstarfssamning sem gerður verður við upphaf ráðningar milli sóknarprests og prests. Ætlast er til að prestur taki virkan þátt í stjórnun og stefnumótun, meðal annars með setu á fundum sóknar- og framkvæmdnefndar. Sameining prestakalla er á döfinni á samstarfssvæðinu og kann það að hafa áhrif á skipan prestsþjónustu þegar fram líða stundir.

Við ráðningu er lögð rík áhersla á marktæka reynslu af prestsstarfi, ástríðu fyrir miðlun fagnaðarerindisins, alhliða færni í helgiþjónustu og vilja til þess að leiða af alúð krefjandi og fjölþætt safnaðar- og menningarlíf. Kærleiksrík samskipta- og samstarfshæfni er áskilin. Áhugi á tónlist og annarri kirkjulist er mikils metin. Kunnátta í nýmiðlun er æskileg.

26.05.2023
09.06.2023
helgasoffia@simnet.is; ragnhilduras@kirkjan.is; gyda@kirkjan.is